(028) 35540216

© 2022 Vacons Architects. All Rights Reserved.
Development by Jasper Ng

Tag: Phong cách thiết kế văn phòng

Design & Build / Tháng Mười Hai 18, 2023

Ngày nay, ngoài sức khỏe về thể chất, sức khỏe tinh cũng ngày càng được chú trọng. Nhất là đối với nhân viên văn phòng, những người dành 8 dến 12 giờ một ngày để làm việc. Do đó, thiết kế văn phòng làm việc cần chú ý đến sức…