(028) 35540216

© 2022 Vacons Architects. All Rights Reserved.
Development by Jasper Ng

Tag: thiết kế thi công

Design & Build / Tháng Mười Một 27, 2023

Lựa chọn đối tác thi công văn phòng chất lượng là một việc quan trọng. Bởi vì nhu cầu làm việc tại một không gian chất lượng ngày càng gia tăng. Đặc biệt, không gian làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của nhân viên, nhất là các…