(028) 35540216

© 2022 Vacons Architects. All Rights Reserved.
Development by Jasper Ng

Tag: phòng họp đẹp hiện đại

Design & Build / Tháng Ba 4, 2024

Thiết kế phòng họp không chỉ đơn giản là bố trí bàn ghế và trang trí không gian một cách hợp lý. Thiết kế còn đòi hỏi sự chú trọng đến những nguyên tắc quan trọng để tạo ra một không gian hiệu quả. Dưới đây là những nguyên tắc…