(028) 35540216

© 2022 Vacons Architects. All Rights Reserved.
Development by Jasper Ng

Tag: chuẩn văn phòng xanh

Design & Build / Tháng Ba 22, 2024

Xu hướng văn phòng xanh đã xuất hiện và phổ biến rộng rãi trong những năm gần đây do những lợi ích mà nó mang lại. Các doanh nghiệp và tổ chức hiện nay đang chuyển đổi văn phòng của họ thành môi trường làm việc thân thiện với môi…