(028) 35540216

© 2022 Vacons Architects. All Rights Reserved.
Development by Jasper Ng

Tag: tường cách âm

Design & Build / Tháng Hai 23, 2024

Việc kiểm soát và hạn chế tiếng ồn nơi công sở là một vấn đề quan trọng để đảm bảo hiệu suất làm việc và sức khỏe cho nhân viên. Nhiều giải pháp cách âm trong văn phòng được nghiên cứu và ứng dụng để hạn chế tiếng ồn. Vậy…