(028) 35540216

© 2022 Vacons Architects. All Rights Reserved.
Development by Jasper Ng

Tag: thiết kế van phòng không gian mở

Design & Build / Tháng Ba 13, 2024

Sự sáng tạo và những ý tưởng đột phá trong các sản phẩm, giải pháp thực hiện công việc có thể đưa doanh nghiệp lên vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực. Thiết kế văn phòng sáng tạo là một trong những yếu tố hàng đầu thúc đẩy sự phát…

Design & Build / Tháng Mười Hai 11, 2023

Môi trường làm việc là yếu tố ảnh hưởng chính đến hiệu suất làm việc của nhân viên. Thiết kế văn phòng năng động giúp tạo năng lượng tích cực với nhân viên, đặc biệt là người làm những công việc cần sự sáng tạo. Theo dõi hết bài viết…