(028) 35540216

© 2022 Vacons Architects. All Rights Reserved.
Development by Jasper Ng

Tag: thiết kế nội thất công ty tài chính

Design & Build / Tháng Ba 20, 2024

Công ty tài chính với đặc thù ngành là thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng và trao đổi giữa các nhân viên. Do đó, cần có những nguyên tắc nhất định trong thiết kế văn phòng công ty tài chính để tạo nên một không gian làm việc…