(028) 35540216

© 2022 Vacons Architects. All Rights Reserved.
Development by Jasper Ng

Tag: thiết kế hybrid work

Design & Build / Tháng Ba 13, 2024

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, đa số nhân viên lựa chọn làm việc gần nơi sinh sống, thuận tiện cho việc đi lại hoặc ít nhất work from home 1 ngày/ tuần. Mô hình văn phòng Hybrid bắt đầu phổ biến kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng…