(028) 35540216

© 2022 Vacons Architects. All Rights Reserved.
Development by Jasper Ng

Tag: văn phòng doanh nghiệp

Design & Build / Tháng Hai 19, 2024

Văn phòng là nơi làm việc cũng như gặp gỡ đối tác, khách hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, văn phòng cũng là nơi thể hiện sự uy tín, đẳng cấp và hình ảnh thương hiệu của công ty. Do đó, các chủ doanh nghiệp khi có dự định thiết…