(028) 35540216

© 2022 Vacons Architects. All Rights Reserved.
Development by Jasper Ng

Tag: concept văn phòng

Design & Build / Tháng Mười Hai 29, 2023

Ngày nay, con người dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc tại văn phòng. Do đó, phong cách thiết kế văn phòng tác động lên nhiều khía cạnh không chỉ của doanh nghiệp mà còn đối với những nhân viên làm việc tại đó. Các doanh nghiệp…